Gazi Husrev-begova džamija

Gazi Husrev-begova džamija, u narodu poznatija kao Begova džamija, izgrađena je 1530. godine u središtu Baščaršije. Begovu džamiju projektovao je Adžem Esir Ali, Perzijanac iz Tabriza, koji je u to doba bio glavni arhitekta Osmanskog carstva.

showbox for iphone

Otvoreno za posjete:Da
Rezervacije:Nisu potrebne rezervacije
Dostupne ture sa vodičem:Da
Džamija je izgrađena kao vakuf (zadužbina) osmanskog namjesnika Gazi Husrev-bega, koji je Bosnom uz manje prekide vladao od 1521. godine, pa sve do smrti, 1541. godine.

Danas se ova džamija, s pravom smatra najznačajnijim arhitektonskim spomenikom osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini.

U haremu (dvorištu) džamije ukopani su i brojni  XModGames APK Download
bošnjački prvaci, među kojima su i reisu-l-ulema Mehmed Džemaludin Čaušević, političar dr. Mehmed Spaho, reformator Ali-beg Firdus, pjesnik Safvet-beg Bašagić…

176-begova-dzamija-04-1397392669

0